นโยบายการจัดส่งสินค้า

          ทาง www.espica.com จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ภายใน 2 - 5 วันทำการ ตามพื้นที่ให้บริการ ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไทย โดยทาง espica จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้า หลังจากที่ลูกค้าได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น หรือได้รับ E-Mail และโทรศัพท์ยืนยันจาก www.espica.com โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

กรุงเทพและปริมณฑล

          จัดส่งภายในกรุงเทพและปริมณฑล  1-3 วันทำการ  ซึ่งลูกค้าจะได้รับ SMS ข้อมูลหมายเลข Tracking เพื่อยืนยันการจัดส่ง และในวันจัดส่งทางทีมขนส่งจะโทรนัดหมายการจัดส่งอีกครั้ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการชำระเงิน จัดส่งเฉพาะวันจันทร์ - เสาร์สงวนสิทธิจัดส่งในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.00 น.

ต่างจังหวัด

          ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับต่างจังหวัด 2-4 วันทำการ ลูกค้าจะได้รับการโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้าจากพนักงานจัดส่งตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการชำระเงิน จัดส่งเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์สงวนสิทธิจัดส่งในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.00 น.

ค่าบริการจัดส่งสินค้า

          ทาง www.espica.com จัดส่งสินค้าฟรี เมื่อซื้อสินค้า 690 บาทขึ้นไป/รายการ

รายละเอียดการจัดส่ง( เพิ่มเติม)

          1. ทาง www.espica.com บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาสและตามเกาะต่างๆ )  ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดย  ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
          2. สินค้าบางรายการอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่าย อาจส่งผลให้มีการจัดสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้
          3. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นเวลาประมาณการ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยไม่นับวันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
          4. เนื่องจากนโยบายการจัดส่งสินค้าของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ลูกค้าสามารถตรวจสอบนโยบายการจัดส่งสินค้าก่อนทำการซื้อสินค้าได้ โดยอ่านรายละเอียดนโยบายการจัดส่งสินค้าในหน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ
          5. การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับเลขที่สั่งซื้อ รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ลูกค้าอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน
          6. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบายบริษัทกำหนด ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล
          7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่โดยลูกค้า หรือข้อมูลการจัดส่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผุ้รับตามเวลาที่นัดหมาย
          8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการตรวจสอบและติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

          1. คุณสามารถ Login เข้าบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่ง คลิกที่นี่ และทางอีเมลล์ [email protected]
          2. จัดส่งโดยบริษัทขนส่ง THAILAND POST (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด) สามารถเช็คสถานะการจัดส่งที่ https://track.thailandpost.com/