ช้อปสุดมันส์ สุขกันข้ามปี

ช้อปสุดมันส์ สุขกันข้ามปี ช้อปสุดมันส์ สุขกันข้ามปี
1 November 2022 - 31 December 2022
64827

 

ประกาศรายชื่อผู้มียอดสั่งซื้อสูงสุด
ตั้งแต่วันที่ 1-25 พฤศจิกายน 2565

    รายชื่อ
 1  อาภาศรี ชุ่มชื่น
 2  อันดา ตั้งใจ
 3  วรรณพร ธรรมพรหมกุล
 4  ภัคสอร ศิริฤกษ์
 5  Warunee Putthaisong
 6  MUY
 7  ฤทัยทิพย์ ลาภทวีพรทรัพย์
 8  ณิชาปวีณ์ วงศ์กังวาร
 9  รัชนี พัชรวิภาส
10  งามตา วิริยเวชกุล
11  ทิพย์สุคนธ์ จริงจิตต์
12  ลัดดาวัลย์ แก้ววิวัฒน์
13  ปรเมษฐ์ กรมเวช
14  ศรันยา ชิตตระกูล
15  ตรีนุช บุญโพธิ์แก้ว
16  จินตนา ทมุ้ง
17  Nalinee Saiprasertkit
18  วีรศักดิ์ รอดเกิด
19  แพรวพรรณ ออเรืองเอก
20  Duangrat Niyomthai
21  วราภรณ์ คูณค้ำ
22  อภิญญา พรมจันทร์
23  จิรวรรณ เอกอนันต์กุล
ยอดสะสม
11,476
10,989
10,204
10,132
9,119
9,064
8,942
7,679
7,538
7,331
7,248
6,985
6,911
6,859
6,830
5,755
5,717
5,683
5,284
5,268
5,116
4,860
4,831