espicaespica

ค้นหา

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. ระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562

2. นำใบส่งสินค้า espica มารับส่วนลดเพิ่ม 100 บาท เมื่อซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป

3. ใบส่งสินค้าต้องมีอายุไม่เกิน 2 เดือน โดยนับตามวันที่ระบุไว้

4. สินค้าส่วนลด 50% ไม่ร่วมรายการ

 

Shop ที่ร่วมรายการ

1. เซ็นทรัล ลาดพร้าว

2. เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา

Back to top